Natuurgeneeskunde

... wat is natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskunde is de oudste vorm van geneeskunde, die van een heel ander mensbeeld, dus ook ziektebeeld uitgaat dan de 'reguliere, officiele' geneeskunde. De arts voor integrale geneeskunde benadert ziekte en gezondheid vanuit een holistische visie. Hierbij wordt gezocht naar de oorza(a)k(en) van uw klachten, waarbij zowel lichamelijke, geestelijke als ook emotionele factoren betrokken worden.

Bij de integrale behandeling worden de dieperliggende oorzaken aangepakt.
Herstel van het biologisch reactievermogen is zeer belangrijk.

Des te beter onze biologie kan reageren op prikkels van binnenuit dan wel van buitenaf, des te stabieler, gezonder we zullen zijn.
Wij richten ons hierbij op het opwekken, ondersteunen en reguleren van het zelfgenezend vermogen van de mens, waarbij het natuurlijke ziekteproces zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Gestreefd wordt naar een toestand van innerlijk evenwicht, waarbij alle functies van de mens harmonisch en doelmatig geordend zijn en wel op een zodanige wijze, dat het leven zo min mogelijk energie kost.

De praktijk is gevestigd in de randgemeente van Sittard / Munstergeleen in Limburg en is goed per openbaar vervoer te bereiken.

Via een e-mail kunt u zich aanmelden voor een eerste consult: fransvanderhaghen@online.nl


Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776

De praktijk is doorgaans op iedere werkdag telefonisch tussen 8.30 en 15.00 uur te bereiken. Probeer zoveel mogelijk voor 9 uur te bellen om het spreekuur / de metingen zo min mogelijk te storen.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur